03 Results SYS_LANG:
ca_ES | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi |
en_US | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi |
es_ES | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi |

05 Results TRANSL_LANG:
ca_ES | ca_ES | Català |
ca_ES | en_US | Catalan |
ca_ES | es_ES | Catalán |
en_US | ca_ES | Anglès |
en_US | en_US | English |
en_US | es_ES | Inglés |
es_ES | ca_ES | Espanyol |
es_ES | en_US | Spanish |
es_ES | es_ES | Español |

07 Results VIEW_NEWS:
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | ca_ES | Primera Notícia de Prova | Aquest és el contingut de la Primera notícia de Prova |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | en_US | Updated: First News of Test ! 16 | Updated: This is the content of the first news for testing ! 16 |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | es_ES | Primera Notícia de Prueba | Este es el contenido de la primera notícia de Prueba |

08 deleted=1 on TranslNews where id_news=1 and id_lang=en_US

08 Results VIEW_NEWS:
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | ca_ES | Primera Notícia de Prova | Aquest és el contingut de la Primera notícia de Prova |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | es_ES | Primera Notícia de Prueba | Este es el contenido de la primera notícia de Prueba |

09 Results VIEW_NEWS:
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | ca_ES | Primera Notícia de Prova | Aquest és el contingut de la Primera notícia de Prova |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | en_US | First News of Test | This is the content of the first news of testing |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | es_ES | Primera Notícia de Prueba | Este es el contenido de la primera notícia de Prueba |

10 updated=1 on TranslNews where id_news=1 and id_lang=en_US

10 Results VIEW_NEWS:
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | ca_ES | Primera Notícia de Prova | Aquest és el contingut de la Primera notícia de Prova |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | en_US | Updated: First News of Test ! 41 | Updated: This is the content of the first news for testing ! 41 |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | es_ES | Primera Notícia de Prueba | Este es el contenido de la primera notícia de Prueba |

11 Results VIEW_NEWS:
Primera Notícia de Prova :: Aquest és el contingut de la Primera notícia de Prova
Updated: First News of Test ! 41 :: Updated: This is the content of the first news for testing ! 41
Primera Notícia de Prueba :: Este es el contenido de la primera notícia de Prueba

12 raw sql query= SELECT v.id AS v__id, v.active AS v__active, v.created AS v__created, v.creator AS v__creator, v.updated AS v__updated, v.updater AS v__updater, v.id_news AS v__id_news, v.id_lang AS v__id_lang, v.title AS v__title, v.body AS v__body FROM VIEW_NEWS v

12 Results Raw SQL:
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | ca_ES | Primera Notícia de Prova | Aquest és el contingut de la Primera notícia de Prova |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | en_US | Updated: First News of Test ! 41 | Updated: This is the content of the first news for testing ! 41 |
1 | 1 | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 2008-04-06 20:39:22 | Teixi | 1 | es_ES | Primera Notícia de Prueba | Este es el contenido de la primera notícia de Prueba |